Mừng Giáng Sinh Và Năm Mới

Bài xướng: Chúc Giáng Sinh Và Năm Mới  Ngôi Hai giáng thế cứu nhân Cầu xin Chúa chúc hồng ân mọi nhà. * Kỷ niệm…