Nguyễn Xuân Thủy

Rừng mã sa hoa đỏ

Vanvn- Sìn bước những bước xiêu vẹo, hai chân đi như vẽ lên mặt đất, đầu chúi về ngược dốc. Cả cái Bản Hồ này ai mà chả chúi đầu về phía trước. Ông bà […]

 39 total views,  1 views today