Nhớ Bạn

Nhớ Bạn Bấy lâu vắng tiếng bạn cùng thơ Nghiên bút nằm im bụi lặng lờ Gió ghẹọ tờ hoa nghe sột soạt Trăng cài…