Chỉ Có Mẹ Là Muà Xuân Vĩnh Cửu

Cứ vào độ cuối năm trời thật rét Là bên nhà lại sắp tết tới nơi Gió tha hương lộng niềm nhớ tả tơi Ta…