Xuống Biển / Lên Núi

XUỐNG BIỂN (Vui đối ý bài “Lên Núi” của Phạm Hồng Ân) Leng keng leng keng Theo em về biển hải âu lưu luyến sóng…