VĨNH BIỆT CON YÊU

Kỷ niệm con Phạm Ngọc Bảo ( 7.3.1992 – 14h… 22.7.2019 )   Bố nhỏ lệ, nhìn con đi biệt tích Dòng đau buồn cắt…