Lạnh

Lạnh Sáng Sáng rồi, chưa thấy ánh dương Trên cao, trên mái hiên còn thấy trăng Trăng mờ vì đám sương giăng Trời không có…