NGẬM NGÙI …

Chị không có cái đẹp “sắc nước hương trời”, Chị chỉ sở hữu nét duyên dáng ít người con gái nông thôn thuở đó có…