Từ Trà Đạo Đến Trà Thư

100 năm đã qua kể từ lần xuất bản đầu, “Trà thư” của Kakuzo Okakura là tác phẩm quan trọng giúp người nước ngoài hiểu…