Ngày Xanh / Đêm Trăng

NGÀY XANH (Mến họa bài Đêm Trắng  của Phú Hồng Nhi)  Đàn Yến nhớ tổ về đây Cát vàng sóng biếc vơi đầy nhớ nhung…