Vớt Bình Minh Trong Đêm

Chảo Lửa Trụng Cơ Đồ Chúng nó bán quê hương Chúng nó bán mình rồi Làm người dân khi chết Không cọng cỏ che thân.…