Không Đề gửi Huệthu

Đọc những bài thơ họaNhớ đôi nét duyên thầmNhững phút giây gặp gỡNối dài thêm tri âm.………NhaTrang đầu tháng 7 Nhâm ThìnQuách Giao