Bính Thân Cảm Tác

Trọng trách chu toàn ắt vị phi Bính Thân lãnh sứ mệnh thay vì Cầm quyền cai quản tròn niên kỷ Giữ chức cao sang…