Hồi Tưởng

Hồi Tưởng Từ giả tuổi thơ vào quân ngũ, Mang theo chí lớn dựng quê hương, Mơ ước thưở nao hằng ấp ủ, Cư an…