Chiếc Rolex Ân Nghĩa

1. Đakao ngày 30-10-1971 Kính gửi Thiếu Uý Bùi Dương Uy KBC 6757 Anh Uy ơi! Anh chết thật rồi hả anh Uy? Cho đến…