Rivka Galchen

Mẹ đã gặp ma bao giờ chưa?

Tôi trả lời tôi đã gặp ba con ma. Đã ba lần? Con ma đầu tiên hiện hình dưới dạng một con chó núi xứ Bern*. Chuyện như thế này. Một con chó, to lớn, […]

 60 total views,  2 views today