Bức Tranh

(Truyện ngắn đầu tiên của Song Linh) LTS: Truyện Song Linh có mặt rất nhiều trên những tạp chí thời danh của miền Nam như Sáng…