NHẠT NHÒA

BÀI XƯỚNG NHẠT NHÒA Người hãy ngồi đây uống với ta Đêm nay mờ ảo ánh trăng ngà Đắm trong men rượu, hồn phiêu lãng…