Muốn Lên Cung Trăng

Tôi sắp di cư lên chị Hằng, Hỏi ai cùng muốn với tôi băng. Nắm tay chú Cuội cười vui nhỉ; Ngồi gốc cây Đa…