Vui Xướng Hoạ / Bên Nhau

(Kính họa nguyên vận y đề thơ chị Huệ Thu Vui Xướng Hoạ ) Xướng họa đôi vần đối đãi nhau, Cho mình vui thấy rõ…