Những bài thơ của tác giả T.T.Kh

Bài thơ thứ nhất Thuở trước hồn tôi phơi phới quá Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu lại…