“Tống Biệt Hành” huệ thu chuyển thể

Tống Biệt Hành (Thâm Tâm) Ðưa người, ta không đưa qua sông Sao có tiếng sóng ở trong lòng? Bóng chiều không thắm, không vàng…