Khoa Học – Nỗi Nhớ

Có bao giờ bạn thấy mình hiu quạnh Nhớ trường xưa nhớ Đại Lộ Cộng Hòa.. Hàng me xanh chạy dài trong bóng mát Bạn…