Hạnh Phúc Đơn Sơ / PLAIN FELICITY

HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ Con sắp lớn nghĩa là Cha sắp già Cha tiếp tục thịt da con sống mãi Mỗi một tiếng kêu nhẹ…