RÉT NÀNG BÂN

(Bài xướng) Cái rét nàng Bân gọi tháng ba. Đường về cố xứ vẫn nghe xa. Nhà đơn heo hắt đơn hình mẹ Huyệt lạnh…