Qua Cầu

Qua cầu  Quen nhau bằng những vần thơ Dẫu chưa gặp mặt vẫn chờ vẫn trông Ước ao có dịp tương phùng Để ta mình…