Khai Bút Đầu Năm Bính Thân

Nửa khuya đì đẹt tiếng xa gần Chào đón giao thừa Tết Bính Thân Tuyết lạnh xứ người còn trắng xoá Pháo hồng đất khách…