ỚT CHỈ THIÊN

Từng cơn gió cuối hè trở dạ Nhẹ nhàng, mây dệt bản tình ca. Ta bé nhỏ vươn qua kẽ lá Đếm bao nhiêu sao…