Thu Phong

Có một ngôi sao sa

Người già là đứa trẻ cô đơn Âm thanh kính coong thong thả, đều đặn lan truyền khắp nội thất siêu thị vắng lặng, đúng mười hai tiếng thì ngưng bặt. Tiếng chuông cuối cùng […]

 33 total views,  5 views today