Nhớ Mùa Phượng Cũ / Lòng Anh Cũng Thế

Nhớ Mùa Phượng Cũ Nhìn hoa nở rực hồng màu Phượng vĩ Muốn thét lên, cao giọng gọi anh ơi Mùa hạ về sao mỗi…