Thúy Messegee

Ghét của nào trời trao của ấy

Ngày còn nhỏ, tôi học trường tiểu học Ðồ Chiểu, một ngôi trường nhỏ dành cho nữ sinh tại Tân Ðịnh, sát tường với trường Nam Tiểu học Tân Ðịnh, nơi anh tôi theo học. […]

 24 total views