Thì Thầm Với Mẹ

* Mười năm đất lạ trời xa xứ Mẹ biết- lòng con mấy khi vui  ……Buổi tiễn dù lòng không muốn nhớ Vẫn in trong dạ nét ngậm ngùi…! …