Tâm Sự Cái Giường Hư

Ngày tháng cô đơn ở góc nhà Nằm nghe lũ mọt cứ đùn ra Ngả lưng lúc mới người ngon giấc Vỡ mộng bây giờ…