Chiêm Bao Chợt Tỉnh

[1] CHIÊM BAO CHỢT TỈNH Cuộn sóng trùng khơi dựng phía xa, Biển Đông Rồng quẫy đón Hằng Nga. Nam Kinh thảm khốc dân thành…