Đá Mòn Nhưng Dạ Chẳng Mòn

1. Vợ chồng tôi dọn về ở trong cái làng nhỏ này đã hơn ba tháng. Mấy đứa con của chúng tôi nói: Ba Má…