Quyết Chiến Toàn Dân Đã Sẵn Sàng

Kính gửi nhị thi huynh Thế Phiệt & Công Tâm XIN THA Chư quân sao nỡ hại thân già ? Chắc đã vui tay viết…