Đi Tìm Mùa Xuân

Bên tê là phút Giao Thừa Bên ni buổi sáng, 9 giờ, cuối năm Gởi lòng theo gió xa xăm Nghe như thoang thoảng hương…