Trống Mái

Ta ngồi bên nhau đêm nay. Đêm đại dương xa thẳm chân trời. Đêm đại dương khỏa tóc hong trăng. Nghe hoang vu chạy quanh…