Em là bông hoa

Tôi chưa một lần gặp em Chỉ biết em như trong huyền thoại Sống những ngày kiên cường như tên gọi Người con gái anh…