Trần Bảo Định

Mùa bông dừa nước

1. Tướng Tôn Thất Hòa dừng quân giữa đôi bờ Bắc – Nam sông Hàm Luông và sông Cổ Chiên lúc trời về chiều. Để phòng ngừa quân Tây Sơn từ Long Hồ có thể […]

 156 total views