Ba Mươi Năm Về Thăm Tân Lạc

Lâu rồi, Trở lại đồi xưa. Buồn ơi Tân Lạc (), Trời mưa suốt ngày! Ba mươi năm trước – Chỗ này, Người đi kẻ ở, chia tay, ai buồn?…