Sông Hàn

(họa thơ Hoa sơn Phạm Đình Bách) Mấy lá vàng rơi Thu chửa đến Sông Hàn cuồn cuộn nước về Đông Bốn mươi tuổi chẳn…