Mừng Giáng Sinh / Đêm Noel

MỪNG GIÁNG SINH Lạnh lẽo đông tàn cảnh tuyết rơi Câu kinh nhạc thánh vọng chân trời Ân hồng chiếu rọi lan muôn nẻo Đức…