Lưỡi Dao Cạo

Truyện Ngắn Colombia Trần Hồng Văn phóng tác Tác Giả: Hernando Tellez bắt đầu sự nghiệp văn chương bằng thơ và những bài tiểu luận. Với…