Thư Huệ Thu & Trần Khải Thanh Thủy

Gửi Trần Khải Thanh Thủy Buồn thì ta đã buồn rồi Hôm nay buồn nữa cuộc đời mất vui Thơ HT Qua mấy bức thư…