Nhà văn sáng chói!

Hình như không ai nói khi về hưu sẽ làm phi hành gia, bác sĩ giảỉ phẩu, hay luật sư, kỹ sư.  Nhưng rất thường…