Đối Thoại Lạc Long Quân Và Âu Cơ

Lời nàng Âu Cơ Trần Thị Lam Lạc Long Quân chàng hỡi có hay Biển nổi sóng và lòng em quặn thắt Trèo lên đỉnh…