Bến Bình Đông

Tôi cùng bạn bè quay lại bến Bình Đông. Sài Gòn mùa mưa tươi mát như một thiếu nữ vừa rời phòng tắm, tôi mong…