Tôi Muốn Thấy Gì Nơi Quê Hương Yêu Dấu*

Tôi sẽ về thăm Việt Nam lần nữa. Nơi quê hương nay đã được đổi đời Tôi sẽ chụp hình nhũng trẻ mồ côi. Sống…