Anh Em

1. Ông Tư và ông Năm có những ngày tuổi thơ rất xanh màu da trời và rất hồng màu ráng chiều, nghĩa là ở…