BÀI THƠ ‘XUÂN THA HƯƠNG’ CỦA NGUYỄN BÍNH

Phiếm luận ngày Tết Xuân tha hương Nguyễn Bính – Gửi chị Trúc Tết này chưa chắc em về được Em gửi về đây một…